درباره ما

گروه اعزام دانشجو آتیه آفرینان با سالها تجریه و داشتن مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران بزرگترین موسسه اعزام دانشجو به سوئد و دارای بزرگترین بانک اطلاعات تحصیل در خارج از کشور میباشد اگر تحصیل در خارج از کشور هدف شماست غرور این انتخاب را با ما تجربه کنید.

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم 

 

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

 

دانشگاههای نروژ عموما دارای سطح بالای آموزشی و پژوهشی هستند و تمامی آن ها مورد تایید وزارت علوم ایران می باشند و از نظر سطح آموزشی به سه گروه عالی ، خوب و متوسط طبقه بندی می شوند. کلیه مدارک اخذ شده از دانشگاه های عالی و خوب در کلیه مقاطع بدون شرط ، ارزشیابی و تایید می گردند. گروه سوم دانشگاه های مورد تایید هستند ، لیکن فارغ التحصیلان باید همراه با مدرک تحصیلی خود ، برنامه درسی رشته خود را نیز که به تایید وزارت آموزش نروژ رسیده به کمیسیون مربوط در وزارت علوم تقدیم نمایند. اخذ مدرک دکترا از گروه های اول و دوم توصیه می شود ولی در مورد گروه سوم توصیه نمی گردد.

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه 1 (عالی)

The Norwegian University of Science & Technology (NTNU)                                            www.ntnu.no

The University of Bergen (UiB)                                                                                                   www.uib.no

The University of Oslo (UiO)                                                                                                       www.uio.no

The University of Tromsø (UiT)                                                                                                   www.uit.no

The University of Stavanger (UiS)                                                                                              www.uis.no

Norwegian University of Life Sciences (UMB)                                                                      www.umb.no

The University of Agder (UiA)                                                                                                      www.uia.no

The Oslo School of Architecture and Design (AHO)                                                            www.aho.no

BI - Norwegian School of Management                                                                                     www.bi.no

School of Mission and Theology                                                                                              www.mhs.no

Norwegian School of Economics and Business administration (NHH)                           www.nhh.no

Norwegian School of Sport Sciences (NIH)                                                                             www.nih.no

Norwegian School of Veterinary Science (NVH)                                                                   www.veths.no

Norwegian Acadamy of Music (NMH)                                                                                      www.nmh.no

MF Norwegian School of Theology (MF)                                                                                     www.mf.no

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه 2 (خوب)

 Diakonhjemmet University College                                                                www.diakonhjemmeths.no  

 Forsvarets ingeniørhøgskole                                                                                                       www.mil.no

 Akershus University College                                                                                                      www.hiak.no

 Bergen University College                                                                                                            www.hib.no

 Bodø University College                                                                                                             www.hibo.no

 Buskerud University College                                                                                                      www.hibu.no

 Finmark University College                                                                                                        www.hifm.no

 Gjøvik University College                                                                                                               www.hig.no

 Harstad University College                                                                                                            www.hih.no

 Hedmark University College                                                                                                      www.hihm.no

 Lillehammer University College                                                                                                     www.hil.no

 Molde University College                                                                                                      www.himolde.no

 Narvik University College                                                                                                                www.hin.no

 Nesna University College                                                                                                      www.hinesna.no

 Nord-Trøndelag University College (HiNT)                                                                                  www.hint.no

Oslo University College                                                                                                                   www.hio.no

 Sogn og Fjordane University College                                                                                           www.hisf.no

 Stord/Haugesund University College                                                                                           www.hsh.no

 Sør-Trøndelag University College                                                                                                 www.hist.no

Telemark University College                                                                                                            www.hit.no

 Vestfold University College                                                                                                             www.hive.no

 Volda University College                                                                                                           www.hivolda.no

 Østfold University College                                                                                                               www.hiof.no

 Aalesund University College                                                                                                           www.hials.no

 Bergen National Acadamy of the Arts                                                                                            www.khib.no

 Oslo National Academy of the Arts                                                                                                 www.khio.no

 Krigsskolen                                                                                                                          www.krigsskolen.no

 Royal Norwegian Air Force                                                                                                               www.mil.no

 The Norwegian School of Information Technology                                                                     www.nith.no

 Norwegian Teacher Academy Bachelor- and masterstudies                                                  www.nla.no

 The Norwegian Police University College                                                                                    www.phs.no

 Sámi University College                                                                                                       www.samiskhs.no

 Sjøkrigsskolen                                                                                                                                    www.mil.no

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه 3 (متوسط)

 Ansgar School of Theology and Mission                                                                              www.ansgarhs.no

 Arkivakademiet                                                                                                                         www.riksarkivet.no

 Atlantis medisinske høgskole                                                                                                          www.amh.no

 Baptistenes Teologiske Seminar                                                                                                 www.baptist.no

 Barratt Due Institute of Music                                                                                                   www.barrattude.no

Betanien deaconal university college                                                        ww.betaniensykepleierhogskole.no

Bergen School of Architecture                                                                                 www.bergenarkitektskole.no

Bjørknes College                                                                                                                          www.bjorkens.no

Campus Kristiania                                                                                                           www.campuskritiania.no

Den norske Ballethøyskole                                                                                                                www.dnbn.no

The Norwegian Eurythmy College                                                                                                 www.eurytmi.no

Queen Mauds College                                                                                                                      www.dmmh.no

Encefalon                                                                                                                                       www.encefalon.no

Fjellhaug skoler                                                                                                                                www.fjellhaug.no

Bergen Deaconess University College                                                                        www.utdanningibergen.no

Høgskolen i Staffeldtsgate                                                                                                      www.staffeldtsgate.no

Diakonova University College                                                                                                     www.diakonova.no

The Norwegian College for Agriculture and Rural Development (HLB)                                           www.hlb.no

 Lovisenberg diakonoale høgskole                                                                                                          www.ldh.no

 Gimlekollen School of Journalism and Communication (GSJC)                             www.mediehogskolen.no

 NKI Distance Education                                                                                                                             www.nki.no

NLA - School of Religion, Education and Intercultural studies                                                            www.nla.no

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                                                                                                          www.gestalt.no

Norsk høgskole for helhetsterapi                                                                                                       www.helhet.no

The Rudolf Steiner University College                                                                                     www.rshoyskolen.no

Skrivekunstakademiet                                                                                                                   www.skrivekunst.no

برای کسب سایر اطلاعات دانشگاه های نروژ با مشاورین آتیه آفرینان تماس حاصل فرمایید.22226777-021

دانشگاه ترومسو (UiT)

دانشگاه ترومسو (UiT)

 

دانشگاه ترومسو (UiT)

 

دانشگاه ترومسو در شهر Tromso واقع گردیده است ، این دانشگاه در سال 1968 تاسیس شد و از سال 1972 اقدام به پذیرش دانشجو نمود. این دانشگاه بزرگترین مرکز تحقیقاتی در شمال نروژ به حساب می آید و تبدیل به یک مرکز تحقیقاتی در زمینه محیط زیست ، فرهنگ و علوم اجتماعی گردیده است.رنکینگ این دانشگاه از سوی موسسه تامسون رویترز 301-350 اعلام شده است.
دانشگاه ترومسو به دانشکده های زیر تقسیم می شود :
1. دانشکده علوم بهداشتی
2. دانشکده علم و صنعت
3. دانشکده علوم انسانی، علوم اجتماعی و آموزش و پرورش
4. دانشکده علوم زیستی، شیلات و اقتصاد
5. دانشکده هنرهای زیبا
6. دانشکده حقوق
7. دانشکده ورزش، جهانگردی و مددکاری اجتماعی
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین آتیه آفرینان تماس حاصل فرمایید. 22226777-021

دانشگاه آگدر (UiA)

دانشگاه آگدر (UiA)

 

دانشگاه آگدر (UiA)

 

دانشگاهی جدید که در سال 1994 تاسیس شد و اکنون حدود 11000 نفر دانشجو و 1100 نفر کارمند دارد.20 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 7 رشته در مقطع دکترا تدریس می گردد.
دانشگاه آگدر به دانشکده های زیر تقسیم می گردد :
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
دانشکده هنرهای زیبا
دانشکده علوم بهداشت و ورزش
دانشکده علوم انسانی و آموزش و پرورش
دانشکده مهندسی و علوم
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین آتیه آفرینان تماس حاصل فرمایید.22226777-021

دانشگاه استونگر (UiS)

دانشگاه استونگر (UiS)

 

دانشگاه استونگر (UiS)

 

این دانشگاه واقع در شهر نفتی استونگر به طور رسمی در سال 2005 افتتاح گردید و حدود 10000 نفر دانشجو و 1300 نفر کارمند دارد.دانشگاه استونگر بیشتر در رشته های مرتبط با صنعت نفت اعتبار دارد و در 10 رشته مختلف در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
دانشگاه استونگر به سه دانشکده تقسیم می شود :
1. دانشکده هنر و آموزش و پرورش
2. دانشکده علوم اجتماعی
3. دانشکده علم و صنعت
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین آتیه آفرینان تماس حاصل فرمایید. 22226777-021

دانشگاه علوم زیستی نروژ (UMB)

دانشگاه علوم زیستی نروژ (UMB)

دانشگاه علوم زیستی نروژ (UMB)

 

دانشگاه UMB واقع در شهر آس (نزدیک اسلو) می باشد که در سال 1859 به عنوان مدرسه کشاورزی تاسیس شد. این دانشگاه دارای 1700 نفر کارمند است و 5000 نفر دانشجو در آن مشغول به تحصیل اند که 250 نفرشان دانشجوی مقطع دکتری می باشند.
این دانشگاه دارای 8 دپارتمان در رشته های علوم حیوانی و زیستی ، شیمی ، محیط زیست ، مواد غذایی ، بیوتکنولوژی ، ژنتیک و سایر رشته های مرتبط به علوم زیستی می باشد که در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش دارد. این دانشگاه به داشتن campus بسیار زیبا شهرت دارد.
این دانشگاه به سه دانشکده تقسیم می شود :
1. دانشکده علوم و تکنولوژی محیط زیست
2. دانشکده علوم اجتماعی
3. دانشکده دامپزشکی و علوم زیستی
برای کسب سایر اطلاعات دانشگاه UMB با مشاورین آتیه آفرینان تماس حاصل فرمایید. 22226777-021